PALVELUT

KONE JA AUTOMAATIO KUNNOSSAPITO

Teemme teollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteistojen erilaiset vianhaku ja korjaustyöt. Ohjauksien modernisoinnit ja muutokset nykyaikaisilla komponenteilla.

Logiikkaohjelmointiin on käytettävissä ohjelmat useimpiin merkkeihin:

Siemens: Logo, S5, S7, operointipaneelit, taajuusmuuttajat…
Omron: logiikat, taajuusmuuttajat, operointipaneelit…
Mitsubishi: Melsec F-sarja…
Schneider: Logiikat, paneelit, taajuusmuuttajat…

DirectLogic: Logiikat…
Crouzet: Minilogiikat…
SAIA: Logiikat…

KONETURVALLISUUS

Teemme koneiden turvallistamiset nykysäännöksiä vastaavalle tasolle. Valoverhojen ja muiden turvakomponenttien kytkentä ohjelmoitavalla turvareleellä tai suuremmissa laitteistoissa turvalogiikalla.

LAITEVALMISTUS

Yrityksen palveluihin kuuluu myös automatisoitujen tuotantokoneiden valmistus. Protovalmistuksessa laite suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaan toivomusten mukaan.